Influencer Marketing Case i samarbete med Carat

polarbrod


Under 2017 gjorde vi ett extremt lyckat helårsupplägg för Polarbröd.
Inspireras av hur du kan genomföra och mäta effekten av ett helårssamarbete
med influencers för en klassisk produkt inom FMCG!

MÅL

Vi fick i uppdrag att inspirera svenska folket till att konsumera Polarbröds produkter vid fler tillfällen än enbart till frukostmackan, med målsättningen att öka försäljningen.

 

 

UTMANINGAR

Hur kan vi skapa mervärde för en varumärkesbyggande kampanj? Och hur mäter vi resultatet av en varumärkesbyggande kampanj?

Ett gott samarbete och en lyckad kampanj som gav oss inspirerande innehåll som kan leva vidare!

 

– Elin Emanuelsson, Digital Manager
POLARBRÖD AB

Resultat

UNDERSÖKNING MOT MÅLGRUPP
Cure satte upp och genomförde en marknadsundersökning åt Polarbröd som riktades specifikt till influencernas målgrupp. Vi ställde följande tre frågor:

 

  • Lärde du dig fler sätt att använda Polarbröd på i matlagning?    74% svarade JA
  • Hur inspirerad blev du att göra en rätt med Polarbröd?    ett snitt på 8 av 10
  • Har du gjort, eller kommer du att göra, någon av rätterna med Polarbröd?    63% JA, 30% kanske

 

 

KAMPANJSIDA
För att skapa mervärde och för att kunna ta fram mätetal gjordes en landningssida för kampanjen där allt fantastiskt content skapat av influencerna samlades. Sidan lever vidare och är idag en inspirerande receptsida för Polarbröd. Den finns att se här!

Nyfiken på mer detaljer om caset eller hur vi kan hjälpa dig?