Influencer Marketing Case i samarbete med

I samarbete med Telia gjorde Cure Media en kampanj för att öka kännedom kring produkten Telia Sense. Sense hjälper till att hålla koll på hur bilen mår och var den är samt erbjuder tjänster som körjournaler, parkering, verkstad och vägassistans.

 

MÅL

Telia önskade nå ut till i huvudsak män och teknikintresserade som på sikt skulle driva konvertering.

 

GENOMFÖRANDE

För att öka kännedom kring Telia Sense aktiverades fyra sportprofiler som fick testa Telia Sense under några veckor. Efter testperiod genomfördes intervjuer med respektive influencer där de utvärderade produkten och pratade om sina bilvanor generellt. Intervjuerna gjordes sedan till Native-artiklar som låg aktiva på mellanstora sport-sajter och några andra utvalda sajter under fyra veckors tid. I samband med detta publicerade profilerna Instagram-inlägg där de berättade kort om Sense och länkade vidare till just sin artikel.

 

PLATTFORMAR

Instagram 

 

HUVUDFOKUS

  • Influencers som har majoritet män som följer dem
  • Influencers som spenderar mycket tid i bilen
  • Influencers som är kända för att vara duktig på sport och har följare som ser upp till dom
  • Influencers som bryr sig om vad de köper och upplevs ”moderna”

RESULTAT

Kombinationen att använda influencers i artiklar och sedan köpa räckvidd via Native-annonser var väldigt lyckad. Varumärket vävdes in på ett naturligt sätt och profilerna fick följarna intresserade av att läsa mer.

Kampanjen fick relevanta kommentarer från önskad målgrupp och sågs av över 50% fler personer än vad profilerna har i antal följare tillsammans. Native-artiklarna var de mest lästa artiklarna på BreakIt under perioden. Telia kunde se ökad försäljning under perioden.

 

ENGAGEMANG

Det totala engagemanget från Instagram blev 7,1% vilket är över snittet.

 

 

 

”Vi lyckades med målsättningen att nå ut till en ny målgrupp med nya uspar kring tjänsten Telia Sense på ett trovärdigt och personligt sätt tack vare bra profiler och nyttjande i flera kanaler.”

 

– Karolina Hülphers, Head Of Content at Brand & Content Marketing, Telia Sverige